producerat av xponent

Kalender 2015

Januari

7                    Kommunstyrelsen sammanträder

19                  Kommunstyrelsen sammanträder

20                 KS och Ordförandegrupp

22                 KF Förmöte

26                 Kommunstyrelsens Arbetsutskott
sammanträder

27                  Kommunfullmäktige sammanträder

28                 Kommunstyrelsens Arbetsutskott
sammanträder

29                 Moderaternas månadsmöte

Februari

2                   
                     Alliansmöte

3
                  
                     Kommunstyrelsen
sammanträder

4                   
                     Kommunstyrelsens
Arbetsutskott sammanträder

20
                
KS och Ordförandegrupp

18                 
                     KF Förmöte

20                 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott sammanträder

23                 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott sammanträder

24                 
Kommunfullmäktige sammanträder

26                 
Moderaternas månadsmöte

Mars

2                   
                     Alliansmöte

2                   
                     Kommunstyrelsens
Arbetsutskott sammanträder

3
                  
                     Kommunstyrelsen
sammanträder

4                   
                     Kommunstyrelsens
Arbetsutskott sammanträder

4
                  
                     KS och
Ordförandegrupp

19                 
                      KF Förmöte

20                 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott sammanträder

23                 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott sammanträder

24                 
Kommunfullmäktige sammanträder

April

1                    Moderaternas
månadsmöte

1                   
Alliansmöte

7
                  
Kommunstyrelsen
sammanträder

23                 
KF Förmöte

24                 
Kommunfullmäktige sammanträder

27                 
 Kommunstyrelsens
Arbetsutskott sammanträder

30                 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott sammanträder

30                 
Moderaternas månadsmöte

Maj

4
                   Samråd med
Gymnasienämnden och Folkhälsonämnden

5
                  
Kommunstyrelsen
sammanträder

6                    Kommunala
Handikapprådets Arbetsutskott sammanträder

7                    Nyckeltalsdag,
Örebro

8                   Mälardalsrådet,
Nyköping

12                  Utbildning
för Krisledningsnämnden

18                  Samråd
med Kemab

19                  Studiebesök
hos de kommunala bolagen

20                 Kommunala
Handikapprådet

21                  KS
Presidium

21
                
Politikerlunch
Bregårdskolan

21                  KF
Förmöte

25                  Kommunstyrelsens
Arbetsutskott sammanträder


25                  Kommunhus
sammanträder

26                 
Kommunfullmäktige sammanträder

27                  Partiföreträdarträff

28                 Kommunstyrelsens Arbetsutskott sammanträder

28                 
Moderaternas månadsmöte

29                 Intervjuer med chefskandidater till SBF

Juni

1
                  
 Kommunstyrelsen
sammanträder

2                    Kommunstyrelsen sammanträder (Budget)

8                   Regionalt samverkansråd, Örebro

8                   Styrelsemöte KNOTAB

10                  Kommunstyrelsens
Arbetsutskott sammanträder

11                 
 KF Förmöte

15                 
Kommunfullmäktige
sammanträder (Budget)

16                  Kommunfullmäktige sammanträder

17                 
Moderaternas
Förbundsstyrelse, Örebro

18                  Studiebesök på TTC med Elisabeth Svantesson

Augusti

10
                 Styrelsemöte Moderaterna Karlskoga

12
                 KS Presidium

 

17                  Styrelsemöte KNOTAB

18                  KS och ordförandegrupp

20                 Moderaternas månadsmöte

21                  Moderaternas Förbundsstyrelse, Örebro

24                 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott sammanträder

25                  Kommunstyrelsen sammanträder

25                  Kommunhus sammanträder

26                 Partiföreträdarträff

26                 
Kommunfullmäktige sammanträder

27                  Partiföreträdarträff

28                 Regionalt samverkansråd, Loka

September

2                    Kommunala
Handikapprådets Arbetsutskott sammanträder

4                    Rådskonferens, Örebro

10                  Kommunala
Handikapprådets Arbetsutskott sammanträder

14                
Kommunstyrelsens Arbetsutskott
sammanträder

14                  Kommunhus sammanträder

16                  KS Presidium

16
                
Kommunala
Handikapprådet

17                  KF Förmöte

21                  Styrelsemöte Moderaterna Karlskoga

22                 
Kommunfullmäktige sammanträder

23                 Rådskonferens, Stockholm

24                 Samråd med Gymnasienämnden och Folkhälsonämnden

28                 
Moderaternas Förbundsstyrelse, Örebro

29
                  Kommunstyrelsen
sammanträder

30                 Kommunstyrelsens Arbetsutskott sammanträder

Oktober

2                    Regionalt samverkansråd, Örebro

4                    Promotionbåten

5                    Promotionbåten

6                    Planeringsdag KS

7                    TBA

8                   TBA

9                    TBA

12                  Kommunhus sammanträder

13                 
Kommunfullmäktige
sammanträder

15                 
Moderaternas
månadsmöte

15                  Moderaternas Partistämma, Karlstad

16                  Moderaternas Partistämma, Karlstad

17                  Moderaternas Partistämma, Karlstad

19                  Styrelsemöte KNOTAB

20                 Kommunstyrelsen sammanträder

November

2
                   Styrelsemöte Moderaterna Karlskoga

3                    Moderaternas Förbundsstyrelse, Örebro

5                 
  KF Förmöte

6                    Rådskonferens, Örebro

9                 
  Kommunstyrelsens Arbetsutskott
sammanträder

9                    Kommunhus sammanträder

10                  Kommunfullmäktige
sammanträder

17                  KS – Attityd

24                 Kommunstyrelsen sammanträder

30                 Styrelsemöte KNOTAB

December

3                    Kommunala Handikapprådet samanträder

7                 
  Kommunstyrelsens Arbetsutskott
sammanträder

7                    Kommunhus sammanträder

10                  Förmöte KF   

11                  Moderaternas Förbundsstyrelse,
Örebro     

11                  Regionalt samverkansråd, Örebro   

14                  Styrelsemöte Moderaterna Karlskoga

15                  Kommunfullmäktige
sammanträder

17                  KS Presidium